Het concept in het kort

Een beetje geschiedenis ...
... baangrachten zijn van oudsher verbonden met onze wegen. Ze stonden in voor de afvoer en de infiltratie van het wegstromend regenwater.
Steeds meer mensen kwamen wonen en werken langs deze wegen. Gaandeweg werden deze grachten open riolen. Vervolgens werd de baangracht ingebuisd en werd hij een gesloten openbaar riool. Hierdoor werd het regenwater vermengd met het afvalwater, infiltratie was bijgevolg ook niet meer mogelijk.
Het inbuizen loste ook een ruimteprobleem op. Wegen waren niet breed genoeg voor de verschillende groeiende verkeerstromen op te vangen: rijbanen, fietspaden, netwerken, bermen en grachten.
De verdere industrialisatie en nadien het groeiend milieubewustzijn noodzaakten te kiezen om regen- an afvalwater terug te gaan splitsen.
Inzichten rond waterbeheer wijzen het verder inbuizen van grachten af. Veilige fietspaden realiseren is niet altijd mogelijk in het bestaand wegenpatroon. Nutsleidingen plaatsen of vernieuwen vraagt steeds weer graaf- en herstellingswerken. Precies hierin brengt logo een uitweg en meteen een winwin situatie.

het concept


Wanneer er geen breedte voorhandig is om een veilig fietspad uit te bouwen wordt de baangracht weer ingeschakeld. Hij wordt overwelfd maar onderaan blijft de gracht als dusdanig functionneren op duurzame wijze.  
Al het regenwater
wordt gefilterd, gebufferd, geïnfiltreerd in de bodem en vertraagd afgevoerd. Dit zijn de essentiele functies van een gracht.
Meer nog, deze techniek laat toe ingebuisde tracés geleidelijk weer te vergrachten. Nutsleidingen plaatsen kan voortaan zonder graafwerken.
... Als dat geen goed nieuws is !

PS.:
alleen een deel van de baangrachten, hoofdzakelijk in buitengebieden, komt in aanmerking voor het uitwerken van veilige fietspaden.
De talrijke landelijke grachten, het merendeel trouwens van onze grachten en sloten in open gebieden, blijven onaangeroerd.
Ze fungeren er ook als erfscheidingen, en gaan ook blijven het regenwater draineren, infiltreren en vertraagd afvoeren.