Gestroomlijnd mobiel

bol groendoor overwelving van de gracht wordt een veilig fietspad aangeboden
bol blauwde gracht duurzaam waarborgen en onderhoudsvrij maken, RWA en DWA splitsen
bol roodingekokerde nutsleidingen in een bedschermd volume updaten zonder graafwerken
innovatiecentrum west-vlaanderen  khbo
vlaanderen in actie